Coronavirus update

Tandartsenpraktijk A’dam Oud-West

Hervat haar reguliere mondzorg behandelingen:

Uw gezondheid staat voor ons voorop!

De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren, waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn,

waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

We zullen u bij het maken van een afspraak een aantal vragen stellen, om vast te stellen of dit het geval is.

Mocht er na het maken van een afspraak iets wijzigen in uw gezondheid en u alsnog met “ ja ” kunt antwoorden op één van de volgende vragen,

dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

Vragenlijst:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie / quarantaine?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking

Nog wat extra aanwijzingen:

 Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

 • Verzoek om thuis uw tanden te poetsen
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Handhygiene: bij het betreden van de praktijk verzoeken wij u uw handen te desinfecteren en
 • daarna niet meer met de handen aan gezicht of telefoon te komen.
 • Verzoek om de 1,5 m afstand te respecteren in de wachtkamer en bij het maken van een afspraak
 • Komt u zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen
 • Ouders kunnen maximaal met 2 kinderen gelijktijdig komen
 • Verzoek om na de behandeling kortstondig in de praktijk te verblijven

In de praktijk houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

De kwaliteit van de mondzorg blijft gehandhaafd binnen Tandartsenpraktijk A’dam Oud-West.