Huisregels

Huisregels:

U bent van harte welkom bij Tandartsenpraktijk A’dam Oud-West. Om de goede orde in de praktijk te handhaven zijn er praktijkregels opgesteld. Voor de eerste afspraak op de praktijk dient u zich op de hoogte te stellen van onze regels.

Afspraak maken als nieuwe patiënt:

 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.

U kunt zich inschrijven via onze site, waarna wij telefonisch contact met u opnemen voor het inplannen van een afspraak. Mocht dit niet lukken via de site, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen; wij helpen u dan graag verder. Van een overeengekomen afspraak bij de tandarts of mondhygiënist ontvangt u ter bevestiging direct een SMS en E-mail bericht.

Afspraak maken als ingeschreven patiënt:

 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.
 • U kunt telefonisch contact opnemen met de praktijk voor het inplannen van een afspraak.
 • Van een overeengekomen afspraak bij de tandarts of mondhygiënist ontvangt u ter bevestiging direct een SMS en een E-mail bericht.

Afspraak maken bij pijnklacht(en):

 • U kunt telefonisch contact opnemen met de praktijk, bij voorkeur voor 09:30 uur, zodat wij u dezelfde dag nog in kunnen plannen.

Wat neemt u mee bij een eerste afspraak?:

 • Bij uw eerste bezoek neemt u een geldig legitimatiebewijs mee en uw verzekeringspas.
 • Voor de eerste afspraak ontvangen wij graag uw volledige tandheelkundig patiëntendossier, met eventuele röntgenopnames. De gegevens dient u persoonlijk op te vragen bij uw vorige tandartspraktijk en kunnen beveiligd gemaild worden naar: info@tandartsadamoudwest.nl.
 • Een eventueel schriftelijk overzicht van uw gezondheidssituatie en medicatie gebruik.
 • Eventuele uitneembare voorzieningen zoals, opbeetplaat, spalk, prothetische voorzieningen, anti snurk / apneu beugel, retentiebeugel.

Gezondheidsvragenlijst of medische anamnese:

 • Tijdens het eerste bezoek dient u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik, de medische anamnese. Dit onderdeel is een verplicht onderdeel van het patiëntendossier.
 • De patiënt dient, volgens de wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst), de tandarts en mondhygiënist volledig en naar waarheid te informeren over zijn / haar gezondheid, dit om complicaties tijdens tandheelkundige behandelingen en medicijngebruik te voorkomen.
 • Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicatiegebruik dient u telkens op uw volgende bezoek kenbaar te maken.

Afspraakherinnering:

 • Als extra dienstverlening ontvangt u een E-mail bericht één week voor de ingeplande afspraak en een SMS bericht twee dagen voor de afspraak.
 • U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken, wij zijn niet verantwoordelijk voor uw agendabeheer, ook indien er onverhoopt, om technische redenen, geen herinnering kon worden verstuurd per SMS of E-mail.

Annuleren van een afspraak:

 • Indien u een afspraak wilt annuleren dan dient u dit telefonisch of per mail te doen. Het annuleren van een afspraak dient u ten minste 48 uur voor aanvang van de behandeling te doen. Dit geeft ons de gelegenheid om de vrijgekomen behandeltijd voor een andere patiënt te reserveren.
 • Afspraken op een Maandag kunt u uiterlijk op Donderdag om 17:00 annuleren.
 • Gedurende de vakantieperiodes van de praktijk kunt u alleen per E-mail annuleren.

Niet nagekomen afspraak:

 • Indien u uw afspraak niet nakomt of u uw afspraak niet op tijd annuleert, dan brengen wij de kosten voor de geplande behandeling in rekening. Deze kosten omvatten de gereserveerde behandeltijd, behandelkamer en tandheelkundig personeel.
 • De kosten van een niet nagekomen afspraak worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
 • Bij het herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt.

Wijziging van uw persoonlijke gegevens:

 • Als zorgverlener zijn wij verplicht om het BSN (burgerservicenummer) van iedere patiënt in onze administratie op te nemen en uw identiteit te controleren, daarom dient u altijd een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspas mee te nemen. Om uw dossier actueel te houden verzoeken wij u om eventuele wijzigingen in uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, E-mail adres, verzekering, zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Tolk:

 • Patienten die de Nederlandse, Engelse taal niet machtig zijn, wordt verzocht een tolk mee te nemen

Het meenemen van kinderen en baby’s:

 • Bij periodieke controles mag u baby’s en kinderen meenemen, maar bij behandelafspraken niet.

Mobiele apparatuur:

 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. is toegestaan in de wachtkamer, maar mogen geen overlast veroorzaken. In de behandelkamers verzoeken wij u om uw mobiele apparatuur op stil/uit te zetten.
 • Gespreksopnames maken, filmen en fotograferen mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen.

Uw eigendommen:

 • De praktijkeigenaar of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Laat uw eigendommen niet onbeheerd achter en neem deze mee naar de behandelkamer.

Eten en drinken:

 • Eten is niet toegestaan in de wachtkamer, drinken uit een hersluitbaar flesje is wel toegestaan.
 • Eten en drinken is niet toegestaan in de behandelkamers.

Omgang met elkaar:

 • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsnormen te hanteren, zoals elkaar beleefd en met respect behandelen.
 • Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van de praktijkmedewerkers.
 • Er is een rookverbod binnen de praktijk en buiten in het portiek.
 • Huisdieren (m.u.v. hulphonden) zijn niet toegestaan.