Privacy

Uw privacy:

Beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht en gegevensbescherming:

Tandartsen en andere medewerkers van Tandartsenpraktijk A’dam Oud-West zijn gebonden aan het beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht. 

Dit is wettelijk geregeld (artikel 88 Wet Big) en zwijgplicht (art. 7:457 BW), wet AVG.

Dit betekent dat wij zonder uw toestemming geen informatie over u mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling betrokken zijn. 

Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden, bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan dient u persoonlijk contact met ons op te nemen en toestemming te geven voor het versturen van uw dossier.

Zorgmail:

Om persoonsgegevens veilig te kunnen versturen per e-mail maken wij gebruik van Zorgmail. Zorgmail verzorgt een veilige gegevensoverdracht waarbij de gegevens altijd versleuteld zijn, in tegenstelling tot reguliere e-mail die onveilig kan zijn.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd en Tandartsenpraktijk A’dam Oud-West streeft ernaar uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u ons aanlevert.

De gegevens van u als patiënt worden verwerkt conform de Wet AVG.

Op uw verzoek stellen wij u ons privacy- cookiestatement ter beschikking.